programska oprema za obračun plač in ostalih osebnih prejemkov:

 

» OSEBNI PREJEMKI «,

 

s katero obračunate in izplačate plače ter ostale prejemke fizičnim osebam

 

 

  1. OSNOVNE ZNAČILNOSTI

 

Program omogoča obračun in izplačilo:

o         Plač, nadomestil, stimulacij, dodatkov, ...

o         Pogodbenega dela in avtorskih honorarjev

o         Regresa, božičnic

o         Povračil materialnih stroškov

o         Jubilejnih nagrad

o         Bonitet

o         Neopravičenih neplačanih izostankov

o         Izplačil nad uredbo vlade

o         Prejemkov t.i. javnih delavcev

o         Prejemkov vajencev

o         Odpravnin

o         Sejnin

o         Dividend

o         Najemnin

o         Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (tudi iz bruto plače delavca !)

 

in nudi veliko udobja:

Ponovljivost in simulacije obračunov 

Izplačevanje osebnih prejemkov za več organizacij

Prilagodljivo parametriranje za izračun bruto plače (glede na zakonodajo ter interne akte in pravilnike)

Prilagodljivo parametriranje in samodejno dodajanje dodatkov in stimulacij

• Obvladovanje vseh posebnosti javnih zavodov (šole, vrtci, muzeji, zavodi)

Podpora za nerezidente in detaširane delavce

Obvladovanje raznih vrst odbitkov

Pripravo plačilnih nalogov za elektronsko plačilo ali tiskanje (TKDIS, Direktne odobritve, MultiCash,...)

Pripravo, tiskanje in izvoz temeljnice (tudi evidenčne) po raznih str. nosilcih ( tudi za Navision, SAP, ...)

Pripravo zahtevkov za refundacije ZZZS

Kontrolo mase za izplačilo na več nivojih

Vsak izpis si pred tiskanjem ogledate na ekranu, lahko ga natisnete, arhivirate ali pošljete po el. pošti

Podpora za invalidska podjetja, javne zavode, s.p.-je,  ...

Podpora za izplačilo iz različnih transakcijskih računov

Podpora za nakazila delavcem na dva različna računa

• Evidenca dopustov in ostalih odsotnosti

Preračun iz bruto II. v neto in iz neto v bruto I. in bruto II. (tudi neposreden 'neto' vnos plač)

Benificirana delovna doba za ZPIZ ter za Kapitalsko družbo

Samodejni izračun in valorizacija urnin za refundacije

Izplačilne liste v različnih oblikah (9 različnih oblik)

Arhiviranje (varovanje) podatkov na disk, trak, CD, disketo, ...

To-Do lista z alarmiranjem

• Pošiljanje izpisov (dokumentov) po el. pošti v Adobe PDF formatu

• Kreiranje XML poročil

 

Pa še marsikaj ...

 

 

 

 

... je odličen pomočnik pri pripravi:

• Predpisanih obrazcev ob posameznem izplačilu

Kontrolnih list za kontrolo mase na več nivojih

Letne dohodninske napovedi za:

Delodajalca

Delavca

Pogodbene, honorarne in ostale sodelavce

M4 in M8 obrazca (računalniški obrazec + 'disketa')

Raznovrstnih “ad-hoc”  poročil na zahtevo vodstva

• Na vašo željo, pa izdelamo tudi poročila po vaših zahtevah

 

 

 

seveda, vse v skladu z zakonodajo:

Pozna skrivnosti obračuna akontacije dohodnine

Prav dobro ve, katere prispevke in od katere osnove jih mora obračunati

Odlično obvlada sklice, modele sklicev in šifre prejemkov in izdatkov

Posamezne bruto zneske izplačil, pripadajoče prispevke in davke ter njihove osnove za obračun, ter odbitke in posamezna  nakazila si zvesto zapisuje v kumulativne sezname

 

 

 

in vas nikoli ne pusti 'na cedilu':

Uporabite interaktivno pomoč

Uporabite pomoč na spletnih straneh

• Na spletnem forumu izmenjajte izkušnje z ostalimi uporabniki

Kontaktirajte najbližjega pooblaščenega zastopnika

  

Če to ni dovolj:

Se s pomočjo internetne ali klasične telefonske povezave priklopimo neposredno na vaš računalnik

Vas v najkrajšem možnem času (odvisno od tipa vzdrževalne pogodbe) obiščemo in pomagamo iz težav

  

 

 

Hitrost ?

Uporabnikov čas, potreben za vnos plačilne dokumentacije, obračun in pripravo ustreznih dokumentov, je skrajšan na minimum.

 

       Celoten postopek v podjetju z npr.:

- 50 zaposlenimi vam vzame pičlih 30 minut

- 300 zaposlenimi vam vzame cca. 2 uri

 

 

                Čas je vendar denar !

 

  

 

Kaj pa zasebnost in varnost ?

Zaščita je implementirana na več nivojih:

 

1. Fizičen dostop do podatkovnih baz se ščiti z pravicami uporabnika na nivoju operacijskega sistema

2. Dostop do podatkov v podatkovni bazi se ščiti z imenom in geslom na nivoju podatkovne baze

3. Podatkovna baza koristi interno šifriranje

4. Dostop do programa je aplikacijsko implementiran z sistemom prijave uporabnika

5. Možnost izbire izhodnih enot (uporabnik določi npr. tiskalnik, na katerega se tiskajo plačilne liste, posojila, koeficienti ... ) 

6. Vključeno je arhiviranje podatkov na eksterne medije

 

 

In kaj menijo drugi ?

Z programsko opremo »Osebni prejemki« se (približno per 1.1.2004) obračunavajo plače za 500 podjetij, zavodov in s.p.-jev.

 

Uporabniki so iz celotne Slovenije: od Kopra do Lendave, od Kočevja do Bohinjske Bistrice.

Daljave, ob sodobni telekomunikacijski infrastukturi, niso več ovira.

 

  

 

Pa še to: program je vedno ‘na tekočem’ z zakonodajo !

 

 

Jamstvo za pravilnost programske rešitve velja 1. leto od datuma namestitve.

Kupec je v roku 3. mesecev po nakupu upravičen do brezplačnih novih verzij, katere so posledica spremenjene zakonodaje.

 

 

Poleg vsega pa nudi interaktivno, tematsko občutljivo pomoč, katero prikličete iz posameznih segmentov programa. Sveža navodila in obvestila o novostih kakor tudi sveža verzija programa, so na volju tudi na spletnih straneh.

 

 

Program se lahko prilagodi vašemu obstoječemu informacijskemu sistemu: glavni knjigi, obračunu proizvodnje, evidenci delovnega časa, kadrovski evidenci in seveda vsem programom različnih bank za izvajanje elektronskega plačilnega prometa.

 

Program je v obstoječi verziji prilagojen za kreiranje in izvoz temeljnic za knjiženje plač v različne finančne pakete, med drugimi tudi za 'Navision Attain' (Microsoft) in 'SAP'.

 

 

 

2.   SPLOŠNO

 

Program »Osebni prejemki« nudi vsebinsko razmeroma popolno in univerzalno rešitev ob upoštevanju in spoštovanju vseh veljavnih predpisov v RS.

 

Pri analizi problematike obračunavanja osebnih prejemkov, je bilo v toku razvoju posvečenega precej časa modularnosti in parametriranju posameznih modulov, tako da je program razmeroma neobčutljiv na raznovrstne zakonske spremembe in specifične želje posameznih uporabnikov.

 

Pri razvoju programa smo upoštevali veliko mnenj in želja uporabnikov, kateri so nam posredovali problematiko in izkušnje iz realnega poslovnega sveta. Sodelovali smo in še vedno sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki iz področja gospodarstva in negospodarstva, prav tako negujemo stike z davčno upravo, AJPES-om in bankami. Vse to nam omogoča, da smo vedno na tekočem z zakonodajo: z tisto, ki je že sprejeta, kakor tudi z tisto, katera je šele v pripravi. Vse zakonske spremembe so tako vselej pravočasno pripravljene.

 

 

 

  1. TEHNOLOŠKA PLAT PROGRAMSKE OPREME

 

Program je razvit z razvojnim orodjem »Clarion 6« za 32. bitne operacijske sisteme MS Windows. Nekateri posamezni moduli, so razviti z orodjem »Inprise – Borland Delphi 6«.

 

Tehnologija »odjemalec/strežnik« omogoča izredno hitro in stabilno delovanje tudi v kompleksnejših računalniških omrežjih.

 

Program odlično deluje tudi v oddaljenih omrežjih preko »MS Terminal serverja«.

 

Primarno se uporablja Clarion »Top-speed« podatkovna platforma, preko vmesnikov se lahko povezuje z vsemi, bolj ali manj poznanimi podatkovnimi platformami. Podatkovna baza se odlikuje po izjemni zanesljivosti, varnosti in hitrosti. Je normalizirana, optimirana, z vgrajeno referenčno integriteto. Za končnega uporabnika je podatkovna platforma brezplačna.

 

Program za svoje delovanje zahteva »Microsoft Windows« operacijski sistem (9x, NT, ME, 2000, XP), tiskalnik, ter monitor z resolucijo 1024*768 točk na palec. Priporočljiv je sistem z Pentium procesorjem ali akvivalentnim, vsaj 64 MB dinamičnega pomnilnika, približno 30 MB proste kapacitete na trdem disku in enoto za arhiviranje podatkov (lahko na strežniku).

 

 

4.   GARANCIJA, VZDRŽEVANJE

 

Za programsko opremo dajemo enoletno garancijo.

 

V tem času brezplačno odpravimo vse morebitne skrite programske napake.

 

Po izteku tega roka zagotavljamo dolgoročno, ažurno in strokovno pomoč. Vzdrževanje oz. osveževanje novih verzij se lahko izvaja na poziv uporabnika ali na osnovi sklenjene vzdrževalne ali osveževalne pogodbe.

 

 

5.   ZAKLJUČEK

 

Glede na izkušnje, katere smo pridobili z uvajanjem programa tudi v večje in organizacijsko zahtevne poslovne sisteme, jamčimo za strokoven, hiter in neboleč prehod iz obstoječega na novi sistem brez časovnih zaostankov.

 

      V kolikor je izvedljiv prepis podatkov iz Vašega obstoječega sistema (delavci, dohodnina, M4 ...), izvedemo tudi konverzijo podatkov.

 

Za morebitno lažjo odločitev, Vam pred nakupom nudimo brezplačno predstavitev v vaših oz. naših poslovnih prostorih.

 

Za dodatne informacije pišite na  info.biro@siol.net .